Stort sortiment |Fri fragt med GLS over 750,- |Hurtig levering

Salgs- og leveringsbetingelser for NETTOSKRUER.DK

med CVR-nr.: 86779714

 


1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for NETTOSKRUER.DK, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for NETTOSKRUER.DK, uden skriftlig bekræftelse fra NETTOSKRUER.DK. Priser på hjemmesiden vises inklusiv moms og er eksklusiv eventuelle afgifter.


2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtpriser.


3. Betalingsbetingelser

Når ordren gennemføres på NETTOSKRUER.DK og køber har modtaget sin kvittering på bestillingen er købers betalingsbetingelser overholdt. Såfremt ordren ikke kan leveres eller hvis der, på anden vis, opstår problemer tager NETTOSKRUER.DK kontakt til køber for at afhjælpe situationen. Ordrens beløb trækkes først fra købers konto, når ordren er ekspederet fra NETTOSKRUER.DKs lager.


4. Forsinkelser

Hvis leveringsforsinkelse opstår som resultat af omstændigheder NETTOSKRUER.DK og NETTOSKRUER.DKs partnere ikke er herre over, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. NETTOSKRUER.DK er til enhver tid ansvarlig for at tage kontakt til køber og oplyse herom. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vare længere end fire uger, er NETTOSKRUER.DK, såvel som køber, berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. Hvis NETTOSKRUER.DK ikke leverer indenfor leveringstiden eller indenfor en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelser for forlænget leveringstid, rimelig tid er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til NETTOSKRUER.DK, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at ophæve handlen, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.

Såfremt levering ikke er sket indenfor den fastsatte frist er køber berettiget til, ved skriftlig meddelse til NETTOSKRUER.DK, at ophæve aftalen.


5. Reklamationsret vedrørende mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis NETTOSKRUER.DK ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til, ved skriftlig meddelelse til NETTOSKRUER.DK, at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. NETTOSKRUER.DK har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. NETTOSKRUER.DK er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.


6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

NETTOSKRUER.DK er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af NETTOSKRUER.DK eller andre, som firmaet har ansvaret for. NETTOSKRUER.DK er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. NETTOSKRUER.DK er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køber, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse.

Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har NETTOSKRUER.DK ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før NETTOSKRUER.DK tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 fastsatte pligt for NETTOSKRUER.DK. Undlader køberen at opfylde de fastsatte bestemmelser, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.


8. Ejendomsforbehold

NETTOSKRUER.DK forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.


9 Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.


10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelte tilfælde, og kun såfremt varerne er i væsentlig samme stand som ved modtagelse. I modsat fald vil værdiforringelsen vurderes af NETTOSKRUER.DK og håndteres herefter, i henhold til forbrugeraftaleloven pr. 13. juni 2014. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura.
I henhold til forbrugeraftaleloven pr. 13. juni 2014 hæfter kunden i det tilfælde, at en returnering forsvinder eller beskadiges.


 

Generelle samhandelsbetingelser for e-handel

 


1. Leveringstid

Ordrer bestilt mandag- fredag forsøges afsendt samme dag. Ordrer modtaget i weekenden (lørdag/søndag) samt helligdage forsøges afsendt førstkommende hverdag. I det uheldige tilfælde, at vi ikke har tilstrækkeligt på lager, vil vi haste bestille de aktuelle varer. Hvis ikke vi kan leve op til den lovede ordrehåndtering, tager vi kontakt til dig for at finde en fælles løsning.


2. Fragtomkostninger

For at gøre det gennemskueligt at handle med NETTOSKRUER.DK er fragtomkostningerne fastlagt til 74,00 kr. inkl. moms, uanset vægten på ordren; dog maks 20 kg. Fragtbeløbet er oplyst i indkøbskurven inden ordren gennemføres.
Alle forsendelser varetages af GLS. For at gøre forsendelsen så fleksibel som muligt for forbrugeren anvendes GLS Pakkeshops. Ved ordreindgåelse vælges ønskede pakkeshop og kunden vil modtage leveringsoplysninger direkte fra pakkeshoppen, når ordren er klar til afhentning. Denne løsning betyder, at kunden selv kan tilpasse sin dag efter, hvornår det passer at afhente varen og ikke nødvendigvis skal være hjemme for levering.


3. Rabat på varekøb

Såfremt der er ydet rabat på købet er det oplyst i købssituationen.


4. Betalingsmuligheder

Køber kan betale med Dankort, Visa/Dankort og eDankort. Denne betalingsmetode betragtes som kontant betaling og pengene vil blive hævet fra kortet i det øjeblik vi afsender varen. Ved betalingsgebyrer er dette oplyst i købssituationen.


5. Returret

Der er fuld returret indenfor 14 dage. I det tilfælde, at varen er blevet taget i brug forestår NETTOSKRUER.DK en vurdering af værdiforringelsen og returneringen sker efterfølgende herfor. Kunden har ret til returnering op til 14 dage efter anmeldt reklamation, sålænge reklamationen er sket i overensstemmelse med de 14 dages returret. Ved returnering skal køber selv betale forsendelsesomkostningerne og hæfter herfor, såfremt pakken forsvinder eller beskadiges under forsendelsen. Denne returret sker i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens indtræden pr. 13. juni 2014.


6. Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.


7. Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører NETTOSKRUER.DK og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde benyttes uden NETTOSKRUER.DKs skriftlige tilladelse. NETTOSKRUER.DK giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart. De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.
Læs mere herom på vores side om Cookies.

Trustpilot