Blank sengebeslag 65 x 16 mm


Stykpris v/ 1 stk.

75,00 DKK

Stykpris v/ 4 stk.

50,00 DKK

Product picture